PLEN
pokaż film

W 1989 roku wychodząc naprzeciw ówczesnym potrzebom rynku diagnostyki laboratoryjnej "in vitro" MEDRIV rozpoczął produkcję pełnych zestawów odczynników kalibracyjnych przeznaczonych do większości występujących w polskich laboratoriach analizatorów: równowagi kwasowo-zasadowej oraz wodno-elektrolitowej. Na przestrzeni minionych lat wraz z ewolucją technologiczną w/w aparatów poszerzana jest nasza oferta materiałów eksploatacyjnych. Naszym flagowym produktem są materiały kontrolne ACIDBASAL. Od ponad 20 lat "Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej" przeprowadza z ich udziałem ogólnokrajowe sprawdziany analizatorów do oznaczania gazometrii i elektrolitów (RKZ / RWE).