PLEN

O firmie MEDRIV

medriv

Spółka MEDRIV rozpoczęła swoją działalność w październiku 1989 roku.

Wychodząc naprzeciw ówczesnym potrzebom rynku diagnostyki laboratoryjnej in vitro w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej oraz wodno elektrolitowej, rozpoczęliśmy produkcję (wg własnej technologii) pełnych zestawów odczynników kalibracyjnych do wszystkich obecnych na polskim rynku analizatorów (CIBA-CORNING serii 164, INSTRUMENTATION LABORATORY IL 1304, ABL serii 330, PLASTOMED 205 oraz fotometrów płomieniowych CORNING 480).

Zestawy te posiadały wysoką jakość, bardzo atrakcyjną cenę i były łatwo dostępne, co w tamtych czasach czyniło z nich produkty niezwykle popularne. Dzięki temu firma MEDRIV rozwijała się niezwykle szybko, zdobywając uznanie rynku diagnostycznego.

W 1994 roku po raz pierwszy mieliśmy zaszczyt dostarczyć Centralnemu Ośrodkowi Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, na potrzeby ogólnokrajowych sprawdzianów analizatorów do gazometrii, ampułkowane materiały kontrolne ACIDBASAL.

Współpraca ta trwa nieprzerwanie 22 lata.

Nowym etapem rozwoju technologicznego Firmy było rozpoczęcie produkcji zestawów odczynników kalibracyjnych do analizatorów rkz nowej generacji: CORNING 248, 348 oraz AVL Compact 2, które w 1995 roku zastąpiły poprzednie modele aparatów.

W latach 90-tych laboratoria szpitalne zostały wyposażone w analizatory z elektrodami jonoselekty-wnymi, do oznaczania elektrolitów (CORNING serii 614, AVL serii: 988, 9180). Ponownie wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rynku i naszych już wieloletnich klientów, wykonując kolejny krok w rozwoju technologii produkcji, wprowadziliśmy do sprzedaży pełne zestawy odczynników eksploatacyjnych do w/w analizatorów.

W 2005 roku MEDRIV wdrożył do produkcji normy ISO. Od tego momentu nasze produkty posiadają Deklarację Zgodności i znak CE.

Na przestrzeni ostatnich lat zmiany zachodzące w publicznej służbie zdrowia, a więc i w diagnostyce medycznej, wygenerowały nowe formy zakupów oparte na zamówieniach publicznych. Na tym polu również odnosimy sukcesy. Znakomita większość postępowań przetargowych z naszym udziałem kończy się wyborem oferty MEDRIV.

Drugim obszarem aktywności spółki MEDRIV jest zaopatrywanie szpitali (poprzez: dzierżawę, leasing, sprzedaż) w nowe aparaty:

W każdym zakresie nasza oferta jest atrakcyjna zarówno pod względem wysokiego standardu jak i konkurencyjnej ceny. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą MEDRIV.