PLEN
 
Materiał kontrolny ACIDBASAL
(acidosis, normal, alkalosis)
ISE – Control
(Level I, II, III)
Opakowanie 3 x 30 amp. 3 x 30 amp.
Nr katalogowy MV 020 MV 021
Metryka wartości kontrolnych na trzech poziomach zredagowana jest dla następujących aparatów: Kontrola:
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Li+

Aparaty firmy "Siemens":
Rapidlab: 248, 348
Rapidlab: 1240,1245,1260,1265
Rapichem: 744, 754
Rapidpoint: 400,405,340,350

Aparaty firmy "Instrumentation Laboratories":
Gem Premier: 3000, 3500, 4000

Aparaty firmy "Medica":
Easy Lyte, Easy Electrolyte,
Easy Blood Gas

Aparaty firmy "Radiometer":
ABL: 705, 715, 725, 735
ABL: 800, 835
ABL: 80 Flex, 90 Flex, 837 Flex

Aparaty firmy "Roche":
Cobas b: 121, 221
Cobas b 123
AVL: 9180, 9140, 9120/1930

Aparaty firmy "Alfa Wassermann":
Starlyte V

Aparaty firmy "Diamond Diagnostics":
SmartLyte, ProLyte, GemLyte

Aparaty firmy "Cormay":
CorLyte

Aparaty firmy "Biomaxima":
BM – ISE

Aparaty firmy "OPTI Medical":
Osmotech OPTI: CCA, CCA-TS, OPTI R

Aparaty firmy "Sensa Core":
ST-200 Plus
Kontrola:
Na+, K+, Ca++, Cl-, Li+

Aparaty firmy "Siemens":
Rapichem: 744, 754

Aparaty firmy "Medica":
Easy Lyte, Easy Electrolyte,

Aparaty firmy "Roche":
AVL: 9180, 9140, 9120/1930

Aparaty firmy "Alfa Wassermann":
Starlyte V

Aparaty firmy "Diamond Diagnostics":
SmartLyte, ProLyte, GemLyte

Aparaty firmy "Cormay":
CorLyte

Aparaty firmy "Biomaxima":
BM – ISE

Aparaty firmy "Sensa Core":
ST-200 Plus

Użyte na stronie internetowej zdjęcia produktów, zastrzeżone nazwy własne i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. Zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Termin realizacji: 2 dni

Trwałość odczynników: min. 1 rok