PLEN

Produkty do analizatora rkz Rapidlab 248

Odczynniki i materiały kontrolne
Nr kat. Nr kat. oryginalny Nazwa Opakowanie
MV 10/11 473496 Cal-Pack 248 pH 7,382 (CAL) 4 x 370ml
pH 6,838 (SLOPE) 4 x 90ml
MV 012W 473497 Wash-Pack 248 Płyn płuczący 4 x 450ml
Płyn odbiałczający 4 x 2,5ml
Płyn kondycjonujący 4 x 2,5ml
MV D/C 105610 Płyn odbiałczający 5 x 2,5ml
478701 Płyn kondycjonujący 5 x 2,5ml
MV pHFS 478533 Wypełnienie elektrody pH 3 x 2,5ml
MV Ref.FS 478822 Wypełnienie elektrody referencyjnej 4 x 2,5ml
MV 473752 473752 Płyn do nawilżacza 1 op.
MV 020 478941000 (42000, 43000) Kontrola rkz ACIDBASAL
(acidosis, normal, alkalosis)
3 x 30 amp.
Materiały eksploatacyjne i elektrody
Nr kat. Nr kat. oryginalny Nazwa Opakowanie
MV 476267000 476267000 Elektroda pH 1 szt.
MV 476246000 476246000 Elektroda pO2 1 szt.
MV 476247000 476247000 Elektroda pCO2 1 szt.
MV 478509000 478509000 Element wewnętrzny elektrody referencyjnej 1 szt.
MV 476273000 476273000 Elektroda referencyjna 1 szt.
MV 673252 ZZ673252 Papier termoczuły do drukarki 10 rolek
MV 478498 478498 Kaseta elektrody referencyjnej 1 szt.
MV 673358 673358 Zestaw wężyków pompek próbki i odczynnika 1 szt.
MV 673254 673254 Zestaw wężyków pompki próbki 1 szt.
MV 673257 673257 Zestaw wężyków pompki odczynnika 1 szt.
MV 478645 478645 Żyłka do usuwania skrzepów 1 szt.
MV 673250 673250 Zestaw rurek do butelek 1 szt.
MV 673251 673251 Zestaw sonda i rurki 1 szt.
MV 673253 673253 Zestaw sonda i obsada 1 szt.
MV 673255 673255 Wanienka ściekowa 1 szt.
MV Bucal Bucal Atestowana butla z gazem kalibracyjnym CAL 1 szt.
MV Buslope Buslope Atestowana butla z gazem kalibracyjnym SLOPE 1 szt.
    Napełnienie butli gazem CAL lub SLOPE 1 szt.
MV 00108547A 00108547A Reduktor do butli 1 szt.
MV 478647 478647 Adaptery do kapilary 1 szt.
MV 478600 478600 Kapilary 250 szt.
MV 478601 478601 Zatyczki do kapilar 500 szt.
MV 478606 478606 Mieszadełka do kapilar 500 szt.
MV 478647 478647 Adaptery do kapilar 100 szt.

Termin realizacji: 2-4 dni

Trwałość odczynników: min. 1 rok

Materiały eksploatacyjne są produkcji firmy ”Siemens Sp. z o.o.”. MEDRIV udziela na w/w produkty gwarancję identyczną do gwarancji producenta. Realizujemy dostawy pozostałych oryginalnych materiałów zużywalnych.

Użytkownikom naszych produktów oferujemy usługi serwisowe w tym m.in.: generalne remonty analizatorów i przeglądy roczne ”z wpisem do paszportu aparatu” po konkurencyjnych cenach.

Użyte na stronie internetowej zdjęcia produktów, zastrzeżone nazwy własne i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. Zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.