PLEN

Produkty do analizatora z elektrodami jonoselektywnymi AVL 91xx

Odczynniki i materiały kontrolne
Nr kat. Nr kat. oryginalny Nazwa Opakowanie
MV CP 9180 3112349180 Cal-Pack 9180, 9140, 9120/30 620ml
MV 015Na 3110362180 Płyn kondycjonujący elektrodę sodową 125ml
MV 013CSA 3111555180 Płyn czyszczący A 125ml
MV 013CSB 3110435180 Płyn czyszczący B 125ml
MV UD 98x/91xx 3110249180 Rozcieńczalnik moczu 9180 125ml
MV NaFS 3110761035 Wypełnienie elektrody sodowej 3ml
MV KCaCiLiFS 3110770035 Wypełnienie elektrod K+, Ca+2, Cl-, Li+ 3ml
MV 021 3112888180 ISE-Control (Level I, II, III) 3 x 30 amp.
Materiały eksploatacyjne i elektrody
Nr kat. Nr kat. oryginalny Nazwa Opakowanie
MV 3110419180 3110419180 Elektroda sodowa 1 szt.
MV 3110338180 3110338180 Elektroda potasowa 1 szt.
MV 3110451180 3110451180 Elektroda chlorkowa 1 szt.
MV 3110354180 3110354180 Elektroda wapniowa 1 szt.
MV 3110664180 3110664180 Elektroda litowa 1 szt.
MV 3112306180 3112306180 Elektroda referencyjna (kalomelowa) 9180 1 szt.
MV 3112284180 3112284180 Obudowa elektrody referencyjnej 9180 1 szt.
MV 3087697001 3087697001 Zestaw wężyków pompy 1 szt.
MV 3112292018 3112292018 Papier do drukarki 9180 10 rolek
MV 3087824001 3087824001 wężyk Tygon 1,6 x 0,8 1 szt.
MV 3084876001 3084876001 Wężyk silikonowy 3,2 x 1,0 1 szt.
MV 3087557001 3087557001 Wężyk sylikonowy 1,0 x 0,7 1 szt.
MV 3113515035 3113515035 Kapilary do ISE 250 szt.
MV 3113647 3113647 Zatyczki do kapilar 500 szt.

Termin realizacji: 2-4 dni

Trwałość odczynników: min. 1 rok

Materiały eksploatacyjne są produkcji firmy ”Roche Diagnostics Sp. z o.o.”. MEDRIV udziela na w/w produkty gwarancję identyczną do gwarancji producenta. Realizujemy dostawy pozostałych oryginalnych materiałów zużywalnych.

Użytkownikom naszych produktów oferujemy usługi serwisowe w tym m.in.: generalne remonty analizatorów i przeglądy roczne ”z wpisem do paszportu aparatu” po konkurencyjnych cenach.

Użyte na stronie internetowej zdjęcia produktów, zastrzeżone nazwy własne i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. Zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.