PLEN

Produkty do analizatorów z elektrodami jonoselektywnymi AVL: 988-3 Cl/Li, 988-3 Ca, 988-4, 982, 983, 984, 985, 987

Odczynniki i materiały kontrolne
Nr kat. Nr kat. oryginalny Nazwa
MV 01Na/K/Ca 3110877180 Standard A / Ca
(aparaty: 988-3 Ca, 988-4, 984, 987)
MV 01Na/K/Cl 3110621180 Standard A / Cl
(aparaty: 988-3 Cl/Li, 982, 983, 985)
MV 02Na/K/Ca 3110842180 Standard B / Ca
(aparaty: 988-3 Ca, 988-4, 984, 987)
MV 02/Na/K/Cl 3110630180 Standard B / Cl
(aparaty: 988-3 Cl/Li, 985)
MV 02Na/K/Cl/III BP1201 Standard B / III
(aparaty: 982, 983)
MV 03Na/K/Li 3110648180 Standard C
(aparaty: 983-3 Li, 985)
MV 014ISE/REF 3110150180 ISE-Reference Solution
(Wszystkie aparaty serii 98x)
MV 015Na 3110362180 Odczynnik kondycjonujący elektrodę sodową
MV 013CSA 3111555180 Płyn czyszczący A (n/b detergentu)
MV 013CSB 3110435180 Płyn czyszczący B (n/b podchlorynu)
MV 3110761035 3110761035 Wypełnienie elektrody Na
MV 3110770035 3110770035 Wypełnienie elektrody K+, Ca+2, Cl-, Li+
MV 021 3112888180 ISE-Control (Level I, II, III)
Materiały eksploatacyjne i elektrody
Nr kat. Nr kat. oryginalny Nazwa
MV 3110419180 3110419180 Elektroda Na – bezobsługowa
MV 3110338180 3110338180 Elektroda K – bezobsługowa
MV 3110664180 3110664180 Elektroda Li – bezobsługowa
MV 3110354180 3110354180 Elektroda Ca – bezobsługowa
MV 3110451180 3110451180 Elektroda Cl – bezobsługowa
MV 3110486180 3110486180 Elektroda referencyjna (kalomelowa)
MV 3110575180 3110575180 Obudowa elektrody referencyjnej
MV 3080790001 3080790001 Zestaw wężyków pompy
MV 3113515035 3113515035 Kapilary (elektrolity)
MV 3113647035 3113647035 Zatyczki do kapilar
    Mieszadełka do kapilar
MV 3112012180 3112012180 Zestaw do usuwania skrzepów krwi
MV 3113337035 3113337035 Papier do drukarki

Termin realizacji: 2-4 dni

Trwałość odczynników: min. 1 rok

Materiały eksploatacyjne są produkcji firmy ”Roche Diagnostics Sp. z o.o.”. MEDRIV udziela na w/w produkty gwarancję identyczną do gwarancji producenta. Realizujemy dostawy pozostałych oryginalnych materiałów zużywalnych.

Użytkownikom naszych produktów oferujemy usługi serwisowe w tym m.in.: generalne remonty analizatorów i przeglądy roczne ”z wpisem do paszportu aparatu” po konkurencyjnych cenach.

Użyte na stronie internetowej zdjęcia produktów, zastrzeżone nazwy własne i znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli. Zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.